Cytologia

Badanie cytologiczne jest zalecane wszystkim kobietom, które rozpoczęły współżycie. Warto pamiętać, że pierwsze badanie powinno się odbyć nie później niż 3 lata od pierwszego stosunku. Cytologia powinna być wykonywana regularnie, najlepiej co roku, by móc szybko reagować w razie potrzeby. Częstsze wykonywanie tego badania jest wskazane dla kobiet, które mają:

  • wirusa HIV,
  • słabą odporność,
  • przeszłość związaną z chorobą nowotworową szyjki macicy,
  • wielu partnerów seksualnych,
  • objawy chorób z dróg rodnych (ból, tkliwość, upławy, swędzenie, nieprawidłowe krwawienia).

Przygotowanie do badania cytologicznego

Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie do badania cytologicznego, ponieważ wiele czynników zewnętrznych może wpłynąć na jego wynik. Najlepszym momentem na wykonanie cytologii jest 10-18 dzień cyklu. Ponadto powinno się zrezygnować ze stosunków co najmniej na 24 h przed badaniem. Nie powinno się też stosować żadnych środków dopochwowych.

Kiedy wynik cytologii jest prawidłowy?

Do niedawna przy odczytywaniu wyników z cytologii stosowało się V grup, do których były zaliczane pacjentki. Jeśli kobieta ma I lub II grupę to wynik jest prawidłowy. Natomiast dla grup III, IV i V zlecane są dodatkowe badania uzupełniające diagnozę.
Obecnie stosuje się klasyfikację Bethesda, dzięki której wynik jest bardziej szczegółowy. Obraz cytologiczny określa się na trzy poziomy:

  • Prawidłowy
  • LSIL – śródnabłonkowe zmiany dysplastyczne małego stopnia
  • HSIL – śródnabłonkowe zmiany dysplastyczne dużego stopnia